Thiết kế web bằng php

Ngôn ngữ lập trình PHP cũng gần giống với ngôn ngữ lập trình C, C++, C#.

Trước tiên chúng ta cần cài đặt máy chủ web Apache.

Tiếp theo cài đặt PHP.

Sau đó cài đặt cơ sở dữ liệu MySQL.

Đối với hệ điều hành Windows, chúng ta có thể cài đặt AppServer có đầy đủ PHP, Apache & MySQL.

 

Nguyễn Đức Mạnh

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *