Dịch vụ hosting

Máy chủ của chúng tôi đặt tại Việt Nam & Mỹ. Bảng giá chi tiết dịch vụ lưu trữ web như sau:

Dịch vụ đăng ký hosting Phí khởi tạo Phí duy trì / năm
1GB Miễn phí 1.200.000 VNĐ
2GB Miễn phí 2.400.000 VNĐ
5GB Miễn phí 3.900.000 VNĐ
7GB Miễn phí 5.460.000 VNĐ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *