Thông tin chính sách hoạt động

1.    Cách thức liên hệ để được cung cấp dịch vụ: gọi điện, email, tới VP hỗ trợ (khi có dịp công tác gần nơi khách hàng), hỗ trợ từ xa
2.    Thanh toán

  • Thanh toán trước khi cung cấp dịch vụ
  • Hình thức thanh toán: CK, thu tiền tận nơi, khách hàng đến VP trả tiền mặt

3.    Bảo hành

  • Các website tại host Trang Web Vàng được bảo hành vĩnh viễn miễn phí, host nơi khác bảo hành 1 năm
  • Trong quá trình hoạt động, lỗi do code Trang Web Vàng viết thì chỉnh sửa miễn phí, lỗi do khách hàng tự chỉnh code thì thỏa thuận giữa 2 bên có tính phí hay không tính phí.