Thông tin doanh nghiệp

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP
1.    Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TRANG WEB VÀNG
2.    Mã số thuế: 0302755712    Số ĐKKD (Nếu khác với MST):
3.    Địa chỉ: 39B Trường Sơn, P.4, Q. Tân Bình, TPHCM
4.    Địa chỉ thương nhân ghi trên hóa đơn: 39B Trường Sơn, P.4, Q. Tân Bình, TPHCM
5.    Điện thoại: 62694048    Fax:    62694049
6.    Email quản lý hồ sơ của doanh nghiệp:  info@trangwebvang.com
7.    Đơn vị cung cấp dịch vụ hosting: Công ty TNHH Trang Web Vàng
II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ WEBSITE
1.    Họ và tên:  Phan Thị Mỹ Chi
2.    Ngày sinh: 25/04/1978
3.    Email: chiptm78@gmail.com
4.    Số điện thoại di động: 0946 799 466
5.    Địa chỉ: 787 Lũy Bán Bích, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú
6.    Chức vụ: Nhân viên