DỊCH VỤ HOSTING

Máy chủ của chúng tôi đặt tại Việt Nam & Mỹ. Bảng giá chi tiết dịch vụ lưu trữ web như sau:

Dịch vụ đăng ký hosting Phí khởi tạoPhí duy trì / năm
1GBMiễn phí1.200.000 VNĐ
2GBMiễn phí2.400.000 VNĐ
5GBMiễn phí3.900.000 VNĐ
7GBMiễn phí5.460.000 VNĐ

Lưu ý : Phí trên chưa bao gồm VAT