Hướng dẫn khai báo Email tên miền riêng vào Gmail

Bước 1 : Đăng nhập vào Gmail.

gmail-1

gmail-1a

Bước 2 : chọn Cài đặt.

gmail-2

tiếp theo chọn Tài khoản và Nhập tìm tới mục Kiểm tra thư từ tài khoản khác (sử dụng POP3) , click vào Thêm tài khoản thư POP3 của bạn

gmail-3

Bước 3 : Nhập địa chỉ email cần đăng ký nhận thư và click Bước tiếp theo.

gmail-4

Bước 4 : Nhập tên người dùng, mật khẩu của email đăng ký, sever máy chủ và check vào ô Dán nhãn các thư đến. Cuối cùng click Thêm tài khoản.

gmail-5

Bước 5 : Chọn Có, tôi muốn…. , click Bước tiếp theo.

gmail-6

Bước 6 : Nhập tên, check vào ô Xử lý như bí danh và click Bước tiếp theo.

gmail-7

 

Bước 7 : Nhập máy chủ SMTP, email đăng ký , mật khẩu ( email đăng ký ) , chọn Cổng 25, check vào ô Kết nối an toàn sử dụng TLS. Click Thêm tài khoản.

gmail-8a

Bước 8 : Nhập mã xác minh, vào email đăng ký lấy mã xác minh và nhập vào sau đó nhấn Xác minh.

gmail-9 gmail-9a