Author Archives: trangwebvang

Hướng dẫn khai báo Email tên miền riêng vào Gmail

Bước 1 : Đăng nhập vào Gmail. Bước 2 : chọn Cài đặt. tiếp theo chọn Tài khoản và Nhập tìm tới mục Kiểm tra thư từ tài khoản khác (sử dụng POP3) , click vào Thêm tài khoản thư POP3 của bạn Bước 3 : Nhập địa chỉ email cần đăng ký nhận thư và click Bước […]